פטור ממס

אדם שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של לפחות 90% לפי חישוב מיוחד, עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה.
שנים אתה משלם מס הכנסה?
יש דבר כזה לא לשלם למס הכנסה!!!

תנו לנסיון והמקצועיות שלנו לעשות לכם את העבודה

תרגישו חופשים לפנות אלינו בכל שאלה 

לתיאום פגישת יעוץ חינם הרשם עכשיו

בשליחת מסמך זה אני מאשר את מדניות פרטיות החברה לכניסה לתקנון המדניות לחץ כאן

*למען הסר ספק השירות אינו משפטי

פטור ממס

אדם שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של לפחות 90% לפי חישוב מיוחד, עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה.


 הפטור ניתן עד לתקרות שנקבעו בכל שנת מס להכנסות מיגיעה אישית ולהכנסות שאינן מיגיעה אישית.
הזכאות חלה על מי שנקבעה לו נכות לתקופה של לפחות 185 יום (מי שנקבעה לו נכות לתקופה של 184 יום או פחות אינו זכאי לפטור).


למי שנקבעה נכות לתקופה שבין 185 ל-364 יום, הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסתו בשנת המס בהתאם ליחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365. אם תקופת הנכות שנקבעה לו נמשכת לתוך שנת המס הבאה, כלל הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על סכום התקרה שנקבעה לגבי שנת המס הראשונה.
מי שנקבע כי זכאותם לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשויים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.
 לפטור זה זכאים גם בעלי תעודת עיוור / לקוי ראיה. לפרטים נוספים, ראו פטור ממס הכנסה לעיוורים ולקויי ראיה.
בחישוב מיוחד לצורך קביעת הפטור יילקחו בחשבון גם אחוזי נכות שנקבעו בשל ליקויים מנופים (שאינם נלקחים בחשבון בחישוב אחוזי הנכות הכללית).


מי זכאי?


זכאי לפטור מי שעונה על 4 התנאים הבאים:
1. יש לו הכנסה חייבת במס.
2. נקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים ומעלה.
3. דרגת הנכות שנקבעה לו היא באחד מהשיעורים הבאים:
שיעור של 100% עבור ליקוי אחד
שיעור של לפחות 90% בשל כמה ליקויים (החישוב של האחוזים נעשה באמצעות שקלול)
4. הנכות נקבעה על-פי אחד מהחוקים הבאים:
 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי צה"ל)
 חוק נכי המלחמה בנאצים (נכי המלחמה בנאצים)
 חוק נכי רדיפות הנאצים (ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר)
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נפגעי פעולות איבה)
חוק לפיצוי נפגעי גזזת (נפגעי גזזת)
 חוק הביטוח הלאומי (פגיעה בעבודה, נכות כללית, ילד נכה או פגיעה במהלך התנדבות)
בנוסף, זכאים לפטור גם בעלי תעודת עיוור / לקוי ראיה. לפרטים נוספים, ראו פטור ממס הכנסה לעיוורים ולקויי ראיה.
מי שלא נקבעו לו אחוזי נכות על-פי אחד החוקים שצוינו, או שנקבע לו לפי חוקים אלה אחוז הנמוך מהנדרש והוא עבר אירוע רפואי כלשהו, רשאי לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה.
למי שנקבעה נכות זמנית, לקראת תום התקופה שנקבעה המוסד לביטוח לאומי ישלח בקשה להמציא חומר רפואי עדכני לצורך דיון בוועדה רפואית נוספת.
הזכאות היא רק לבעלי נכות רפואית באחוזים שצוינו (מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית נמוכים יותר לא יהיה זכאי לפטור, גם אם נקבעה לו נכות תפקודית בשיעור של 100%).

למה אנחנו?

אנו בחברת מור מימוש זכויות רפואיות החלטנו לשים סוף לטרטורים ולסחבת, והקמנו מערך מומחים אשר מתמצא בכל שלבי התהליך ובכל הדרישות לסיוע לגמלת נכות כללית. צוות המרכז ילווה אתכם לאורך כל הדרך, יבדוק את זכאותכם, יגיש עבורכם את המסמכים הדרושים וידאג שתקבלו את כל מה שמגיע לכם ממס הכנסה מביטוח לאומי ומהרשויות השונות.

הזכות שלכם לקבל פטור ממס