תאונות עבודה

תאונת עבודה

שרותים מיוחדים

נפגעת בעבודה / מהעבודה ?
בדרך לעבודה? או בחזרה ממנה הביתה? הביטוח הלאומי מפצה אותך בדמי פגיעה עד 90 יום ובנוסף לפי האחוזים הרפואיים שיקבעו לך בוועדה רפואית יוענק לך פיצוי חד פעמי או גמלה חודשית

תנו לנסיון והמקצועיות שלנו לעשות לכם את העבודה

תרגישו חופשים לפנות אלינו בכל שאלה 

לתיאום פגישת יעוץ חינם הרשם עכשיו

בשליחת מסמך זה אני מאשר את מדניות פרטיות החברה לכניסה לתקנון המדניות לחץ כאן

*למען הסר ספק השירות אינו משפטי

תאונת עבודה ומחלות מקצוע

נפגעת בעבודה/מהעבודה?

פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי.

עוד תיחשב לתאונת עבודה תאונה שאירעה למבוטח בנסיבות האלה:

  1. בדרכו ממעונו  אל העבודה, או מן העבודה אל מעונו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר. 
  2. בשעת עבודתו במקום העבודה.
  3. בשעת עבודתו, מפגיעה (שלא עקב העבודה) שפגע בו אדם אחר בחפץ הנמצא במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר), ובלבד שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה. 
  4. למבוטח השכיר – במקום שהוא או חבריו לעבודה סועדים בשעת הפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על 3 שעות, וכן בדרכו מן העבודה, אל אותו מקום, או בחזרה מאותו מקום אל העבודה. 
  5. למבוטח השכיר, חבר ועד העובדים של מקום עבודתו, וכן למבוטח, חבר ועד מושב עובדים – בשעת מילוי תפקידם זה ועקב מילוי התפקיד, וכן בדרכם למלא את התפקיד ובדרכם חזרה. 
  6. למבוטח השכיר – בדרכו מן העבודה או ממעונו אל מקום בחינה שהוא נבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה ממקום הבחינה אל העבודה או אל מעונו.

גם תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה, אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.

תאונה שאירעה למבוטח בדרכו לא תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו, והמבוטח העצמאי – שלא לשם עיסוקו במשלח ידו. אבל תאונה שאירעה למבוטח בדרכו כאמור בסעיף 1 לעיל תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו או סטה ממנה כדי לעשות אחד מאלה: 

  • כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו.
  • כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים, אל מעון הילדים, וכן כדי להחזירו משם. "ילד" הינו ילד עד גיל 10 או שמחמת ליקוי שכלי או גופני נדרש לליווי.
    הביטוח הלאומי  מפצה אותך  בדמי פגיעה עד  90 יום  ובנוסף לפי האחוזים הרפואיים שיקבעו לך בוועדה רפואית יוענק לך פיצוי חד פעמי או גמלה חודשית   

קחו אחריות על הזכות שלכם לקבל פיצוי